Alla våra konsulter är BAS-utbildade

[2011-11-11]

Altecos ledning fattade under hösten 2010 ett beslut om att bolagets samtliga konsulter skulle ges grundläggande utbildning i Byggarbetsmiljösamordning (BAS).

Under 2011 har denna utbildningssatsning slutförts. Utöver grundutbildning har ett antal medarbetare läst fördjupningsutbildning och certifierat sig som BAS-P.