Alteco är Besiktningsfirma Brandskyddsanordning

[2009-02-24]

Certifierad Besiktningsfirma BrandskyddsanordningVi har idag erhållit certifikat för Besiktningsfirma Brandskyddsanordning enligt SBF 1003:1.

SBF, Svenska Brandskyddsföreningen, har huvudmannaskapet för regelverken kring brandskyddsanordningar, dessa benämndes tidigare RUS-regler.

Brandlarmsanläggningar är besiktningspliktiga av exempelvis följande orsaker:

  • Krav från försäkringsbolaget
  • Krav från myndigheter: Boverket, räddningstjänsten och då t.ex. enligt brandskyddsdokumentationen eller med stöd av ”Lag mot skydd mot olyckor exempelvis hotell och vårdinrättning”.
  • Krav från Larmmottagaren
  • Egna krav från sitt eget Systematiska brandskyddsarbete
  • Krav från hyresgäst/kund
  • Besiktningarna utförs som leveransbesiktning eller revisionsbesiktning.

Leveransbesiktning skall utföras för varje ny anläggning eller befintlig anläggning för vilken nytt anläggarintyg utfärdats.
Revisionsbesiktning skall normalt utföras minst en gång per kalenderår och med högst 15 månaders mellanrum.
Besiktningarna skall utföras av certifierad besiktningsman ”Behörig ingenjör brandlarm” som är anställd hos en certifierad besiktningsfirma.
Alteco tillhandahåller nu dessa tjänster.

Kontakta Altecos Ingemar Jakobsson för mer information om detta tjänsteområde.