Alteco deltar i klimatupprop

[2009-05-29]

Alteco AB hör till de svenska företag som nu uppmanar resten av det svenska näringslivet att börja mäta sin klimatpåverkan.

”Tillsammans visar vi klimat- och affärsnytta”
– Vi är sedan två år tillbaka ett av Sveriges första klimatneutrala företag. Givetvis ser vi helst att också fler ska komma med i arbetet. Vi kan visa att klimatnytta blir till affärsnytta i företagen, säger VD Andreas Lundström.
Vid Svenskt Näringslivs årliga stämma i Stockholm nyligen tillsammans med flera av Sveriges största företag, diskuterades framtiden.
Deltagarna var eniga om att uppmana det svenska näringslivet att börja mäta sin klimatpåverkan. Det har visat sig att både små och stora företag kan minska sina utsläpp med upp till 20 procent redan det första året.

Det sker bland annat genom:

  • Effektivare energianvändning
  • Förbättrad logistik med färre transporter
  • Återvinning av avfall
  • Förnybar energi istället för fossila energi


Svenska folket är med
Även allmänheten vill att företagen ska ta sitt klimatansvar.
– Hela 95 procent av svenskarna har i en Sifo-undersökning sagt att det är viktigt att företagen engagerar sig i klimatfrågan, förklarar Andreas Lundström.
När nu Sverige också går in som ordförandeland i EU i sommar får vi som nation och EU-land en central roll i arbetet.
– Sveriges näringsliv kan då profilera sig som en stark förebild i klimatriktigt företagande, menar Andreas Lundström.