Alteco med i klimatupprop

[2007-05-04]

Alteco och ytterligare ett 40-tal företag i Sverige står bakom uppropet och tillsammans antar vi utmaningen att minska klimatpåverkan.

Tufft men viktigt
Den gemensamma ambitionen är att minska respektive företags utsläpp med minst 30 % fram till år 2020 och med upp till 80 % till år 2050.
– Visst är det tuffa mål, men det känns bra att vi nu kommit igång konkret med detta för alla så avgörande arbete. Att så många är med och verkligen vill åstadkomma något är också särskilt inspirerande, säger Ulf Fransson som är miljösamordnare vid Alteco.

Fler följer med?
Tanken är att uppropets undertecknare ska kunna bedriva sin verksamhet utan att bidra till den globala uppvärmningen. Bland de cirka 40 företag som visar vägen finns allt från mindre verksamheter till multinationella bolag.
– Givetvis hoppas vi nu att fler företag ansluter sig till uppropet.
– Det gemensamma för oss alla är att vi vill driva på utvecklingen i klimatneutral riktning. Det är en överlevnadsfråga att börja använda energin mer effektivt och att ställa om till förnybar energi, säger Ulf Fransson.
Initiativtagare till Näringslivets klimatupprop är konsultföretaget Respect Europe som koordinerar företagsnätverket Business Leaders Initiative on Climate Change.

www.klimatneutral.se