Årets Elsäkerhetspris går till Elektriska Nämnden

[2009-12-07]

Vi gratulerar EN till utnämningen!

Elsäkerhetspriset delas varje år ut av STF Ingenjörsutbildning. Det går till den person eller organisation som bidragit till att främja elsäkerheten i Sverige.

Alteco utför elrevisionsbesiktningar med besiktningsingenjör auktoriserad av Elektriska Nämnden.

Sedan 1925 har försäkringsbolagen en överenskommelse om att försäkringsvillkor som omfattar brand ska medföra krav på regelbunden revisionsbesiktning.Fastighetsägaren väljer själv besiktningsingenjör och bekostar denne. Elrevisionsbesiktningen innebär att besiktningsingenjörer regelbundet kontrollerar din elanläggning.
Det ger ingen garanti att skada inte uppstår, men en kontrollerad och välskött anläggning minskar sannolikheten för att skador ska inträffa. Resultatet blir säkrare drift och färre och mindre skador, vilket kan ge en gynnsammare premieutveckling för din brandförsäkring.

www.elektriskanamnden.nu