Nyhetsarkiv | Nyhetsarkiv 2005 RSS feed for this section

Förnyad Sellihca-kvalificering

[2005-12-21]

Vår kvalificering har förnyats t o m 2007-01-31.

Sellihca är ett samarbete mellan de ledande energibolagen i Norden.
De deltagande organisationerna använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Alteco har varit kvalificerad leverantör av konsulttjänster sedan 2002.

Nytt ramkontrakt med Bruks Klöckner

[2005-12-19]

Bruks Klöckner logo 2005Vi har idag tecknat ett nytt ramkontrakt avseende konstruktions- och programmeringstjänster inom automationsområdet.

Det glädjer oss mycket att samarbetet, som inleddes 2003, fortsätter ytterligare ett år.
Bruks Klöckner AB är en internationell verkstadskoncern som marknadsför, konstruerar och tillverkar maskiner för den träbearbetande industrin. Deras kunder finns inom sågverk, board-, energi- och massaindustrin över hela världen med tyngpunkt inom EU.

www.bruks.com

Nyanställning på Stockholmskontoret

[2005-11-30]

Joachim ÅhmanDen 1 februari 2006 börjar Joachim Åhman hos oss.

Han är 36 år och gymnasieingenjör elkraft. Han kommer närmast från MCI där han arbetat som Service Manager. MCI levererar telefoni, data, it mot företagskunder och andra operatörer över stora delar av världen.
Hos oss kommer Joachim att arbeta som projekt- och byggledare.

ISO-revision nr 9

[2005-11-22]

ISO 9001 och ISO 14001 logoVårt verksamhetsledningssystem, som vi utvecklade 2001 och som vi då fick certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, har ånyo reviderats av Semko.

Ramavtal med Vattenfall

[2005-11-25]

Vattenfall logoVi är glada över att det mångåriga samarbetet med Vattenfall fortsätter.

Ett nytt ramavtal har tecknats gällande tekniska konsulttjänster inom Vattenfall Eldistribution ABs verksamheter i Sverige.
Avtalet gäller t o m 2007-06-30 med möjlighet till ett års förlängning.

www.vattenfall.com

Ny grafisk profil

[2005-10-17]

Detalj ur grafiska profilenEfter elva år med samma logotype och hemsnickrade dokument var det hög tid med en ny grafisk profil.

Logotypen har moderniserats och våra dokument har anpassats till ett nytt formspråk. Nu börjar arbetet med vår nya hemsida!

Alteco rekommenderar KEB

[2005-09-04]

Alteco på Kebnekajse

Sedan år 2001 har vi en tradition att varje år göra en lite äventyrlig friluftsaktvitet.

Den sker på egen tid och lockar ofta även några övriga familjemedlemmar. Den här gången var vi tretton förvänansfulla som tog nattåget till Kiruna med målet att nå Kebnekaises sydopp. Som framgår av bilden hade vi en sagolik tur med vädret.
Alteco rekommenderar KEB!

Ramavtal med Fortum Oy

[2005-07-15]

Fortum logoFortum visar oss fortsatt förtroende i och med det nya ramavtalet med Fortum Distribution.

Vi har sedan starten 1994 kontinuerligt utfört uppdrag åt Stockholm Energi m fl som numera ingår i Fortum Oy. Avtalet berör främst elnätstjänster inom hela Sverige och gäller t o m 2007-06-30 med option på ett plus ett år.
Vi är mycket nöjda eftersom avtalet togs i hård konkurrens.

www.fortum.com

Ramavtal med LFV Arlanda

[2005-07-01]

Luftfartsverket logo 2005Vi har antagits som en av tre konsultföretag avseende ”Ramavtal Konsultuppdrag El/Tele samt Kraftdistribution”.

Avtalet gäller t o m 2007 med option på 2008.
Vi är mycket glada över förtroendet dels för att det är ny kund för oss, dels för att de flesta stora konsultföretagen deltog i upphandlingen.

www.lfv.se/sv/

Förnyad TransQ-kvalificering

[2005-06-20]

Vår kvalificering har förnyats t o m 2006-06-14. TransQ är ett samarbete mellan de ledande nordiska transportorganisationerna.

De deltagande organisationerna använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Alteco har varit kvalificerad leverantör av konsulttjänster sedan 2002.

Alteco hälsodiplomeras

[2005-06-09]

Hälsodiplomering logoVåra arbetsplatser har i dag hälsodiplomerats av Korpen/Statens folkhälsoinstitut/Hjärt- och lungfonden.

Diplomeringen är ett av resultaten av vårt systematiska arbetsmiljöarbete, liksom låga sjukskrivningstal och stor trivsel.

ISO-revision nr 8

[2005-06-01]
ISO 9001 och ISO 14001 logo
Vårt verksamhets-ledningssystem, som vi utvecklade 2001 och som vi då fick certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, har ånyo reviderats av Semko.

Ramavtal med AB Stokab

[2005-05-30]

Stokab logoVi har tecknat ramavtal med AB Stokab gällande ”Anläggningskonsulter”.

Avtalet gäller t o m 2007-05-31 med möjlighet till ett års förlängning.
Vi är glada över att Stokab valt att fortsätta det samarbete som inleddes år 2001.

www.stokab.se

Två ramavtal med Landstinget i Uppsala län

[2005-04-07]

Landstinget Uppsala Län logoVi har tecknat ramavtal med Landstinget i Uppsala län gällande ”Projektering – Elinstallationer” och ”Projektering- Styr-, regler- och övervakning”.

I båda avtalen är vi ett av tre antagna konsultföretag. Avtalen gäller perioden 2004-09-01–2006-08-31 med möjlighet till ett års förlängning. Vi ser särskilt fram emot samarbetet eftersom det är en ny kund för oss.

www.lul.se

Vi fyller år!

[2005-03-01]

Ballong-illustrationI dag kan vi se tillbaka på elva framgångsrika år.

Tack till alla kunder för det förtroende ni visar oss!
Vårt Stockholmskontor fyller fyra år den 7 maj.

Ramavtal med TeliaSonera

[2005-01-13]

Telia Sonera logo 2005Vi har tecknat ramavtal med TeliaSonera AB Networks gällande konsulttjänster för mobilt tele, fast tele, el och projektledning.

Avtalet kan tillämpas av samtliga bolag inom TeliaSonera-koncernen och gäller t o m 2007-12-31 med option om årsvis förlängning.
Det är mycket glädjande att det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum utsett oss till tjänsteleverantör.

Alteco inför PX Light

[2005-01-01]

Vi har infört ÅF-Datas affärssystem PX Light för vår tid- och projektredovisning.

Programmet är nyutvecklat och Alteco är det första bolag utanför ÅF-koncernen som valt systemet.