Nyhetsarkiv | Nyhetsarkiv 2006 RSS feed for this section

Ramkontrakt med Bruks Klöckner AB

[2006-12-18]

Bruks Klöckner logo 2006Vi har idag tecknat ett nytt ramkontrakt som avser el-tekniska konsulttjänster.

Detta innebär att det goda samarbetet som inleddes 2003 kan fortsätta ytterligare minst ett år. Bruks Klöckner är ett internationellt verkstadsföretag som marknadsför, konstruerar och tillverkar maskiner för den träbearbetande industrin. Kunderna återfinns inom sågverk, board-, energi- och massaindustrin över hela världen med tyngdpunkt inom EU.

www.bruks.com

Förnyad Sellihca-certifiering

[2006-12-15]

Vår kvalificering har förnyats t o m 2008-01-31.
Sellihca är ett samarbete mellan de ledande energibolagen i Norden.

De deltagande organisationerna använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Alteco har varit kvalificerad leverantör av konsulttjänster sedan 2002.

Ramkontrakt med Nacka Energi

[2006-12-07]

Nacka Energi logotypVi har i dag tecknat ett nytt ramkontrakt som sträcker sig till 2008-12-31.

Vi är mycket glada över att samarbetet som inleddes 2002 kan fortsätta ytterligare två år.
Energibolaget bildades 1919 och svarar för elförsörjningen inom den mycket expansiva kommunen förutom Boo församling. Nacka Kommun har ca 78 000 invånare och ligger strax öster om Stockholm.

www.nackaenergi.se

Ljusdesign Bollnäs stadshus

[2006-11-13]

Vi har nu börjat se effekten av Altecos deltagande vid Ljus i Alingsås.

På uppdrag av Bollnäs kommun ska vi utföra ett ljusdesignuppdrag som beräknas vara färdigställt innan jul. På stadshusfasaden vid Bollnäs södra infart ska monteras en klocka med en solcell placerad på varje timtal.

Solcellsmodulerna är cirka 1×0,5 meter stora och klockans diameter drygt 3,5 meter. Vår idé är att belysa klockan på ett sådant sätt att det ger effekter även på fasaden.

Artikel Ljusnan

ISO-revision nr 11

[2006-11-06]

Vårt verksamhetsledningssystem, som vi utvecklade 2001 och som vi då fick certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, har ånyo reviderats av Semko.

Inga avvikelser konstaterades!

Alteco hälsodiplomerade igen

[2006-10-27]

Vår hälsodiplomering från 2005 har förnyats för perioden 2006–2008.

Diplomeringen som genomförts av Korpen är ett bevis på att vi driver ett medvetet och strukturerat hälsoarbete på våra arbetsplatser.

Ramavtal med SL

[2006-10-12]

Storstockholms Lokaltrafik logoAB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har tecknat ramavtal med Alteco och ett antal andra leverantörer avseende konsulttjänster inom teknikområdena Elkraft Tågdrift samt Kraft och belysning.

SL ansvarar för tunnelbanor, pendeltåg och busstrafik i Stockholms län. Avtalet gäller t o m år 2010 med möjlighet till tre års förlängning.
Vi är mycket glada för förtroendet och tror bl a att våra drygt tioåriga erfarenheter från infrastrukturprojekt i Stockholm kan komma till stor nytta för SL.

www.sl.se

Alteco deltar vid Ljus i Alingsås

[2006-10-09]

Ljus i VästeråsAltecos Mikael Clefberg har deltagit i årets upplaga av ”Ljus i Alingsås”, som arrangeras av Alingsås kommun och Elda, en förening för europeiska ljusdesigner.

I år deltog ca 60 personer från Europa och stora delar av övriga världen, bl a från Ryssland, Japan, Vietnam, Malaysia och Chile.

Under det sex dagar långa arrangemanget arbetade deltagarna under överinseende av etablerade ljusdesigners med sex olika objekt, från idé till en fungerande provanläggning.
Vi fick tillsammans med tretton andra deltagare i uppgift att utföra en tilltalande belysning för en innergård inom hyreshusområdet Östlyckan i Alingsås.
Man döpte sitt koncept till ”Living Room – A Room To Live In”. Tanken var att gården under kvällstid skulle kännas så trygg och inbjudande att hyresgästerna skulle se den som ett extra vardagsrum.

En mycket känd svensk arkitekt sa: ”Ni har gjort något som ingen annan tidigare gjort, detta är historia!”

De sex projektarbetena kan beskådas under hela oktober månad.
Ljus i Västerås 2Ljus i Västerås 3

Ny besiktningstjänst

[2006-10-04]

Elektriska Nämnden logoI och med anställningen av Hans Brolin kan vi nu erbjuda våra kunder revisionsbesiktningstjänster. Hans har auktorisation nummer 5222.

De försäkringsbolag som verkar på den svenska marknaden kräver regelbunden revisionsbesiktning av elanläggningen på försäkringsobjekt av en viss storlek och typ.
Besiktningen ska utföras av en besiktningsingenjör som är auktoriserad av Elektriska Nämnden. För att bli auktoriserad krävs att besiktningsingenjören har en gedigen utbildning och mångårig drifterfarenhet av elanläggningar inom såväl högspänning som lågspänningsområdet. Revisionsbesiktningen innebär att en besiktningsingenjör regelbundet kontrollerar elanläggningen och dokumenterar resultatet.

www.elektriskanamnden.nu

Nyanställning på Bollnäskontoret

[2006-09-21]

Hans BrolinDen 2 oktober börjar Hans Brolin hos oss.

Hans är 47 år och kommer närmast från eget företagande. Han har tidigare arbetat för bl a CarlBro i Stockholm/Uppsala och Ramböll i Uppsala. Hos oss kommer Hans att arbeta dels med projektering inom vårt teknikområde Elinstallation, dels med entreprenad- och revisionsbesiktningar.

Förnyad kvalificering i TransQ

[2006-06-15]

Vår kvalificering har förnyats t o m 2007-06-14.
TransQ är ett samarbete mellan de ledande nordiska transportorganisationerna.

De deltagande organisationerna använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.
Alteco har varit kvalificerad leverantör av konsulttjänster sedan 2002.

Två nya ramavtal

[2006-06-02]

Åre kommun
Årehus ABVi har tecknat ramavtal med Åre Kommun och Årehus AB. Avtalen berör konsulttjänster inom el/tele/radio för kommunens tekniska anläggningar och fastighetsbestånd.

Avtalet gäller för 2006 och 2007 med möjlighet till ett års förlängning.

Åre har utsetts till Årets tillväxtkommun 2006.

www.are.se
www.arehus.se

ISO-revision nr 10

[2006-05-30]

ISO 9001 och ISO 14001 logoVårt verksamhetsledningssystem, som vi utvecklade 2001 och som vi då fick certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, har ånyo reviderats av Semko.

Vi fyller år!

[2006-03-01]

Tiden går fort när man har roligt – och det har vi haft i tolv år.

Stort tack till alla kunder som gjort/gör Alteco möjligt, år efter år!

Vårt Stockholmskontor fyller fem år den 7 maj.

Nytt ramavtal med Stockholms stad

[2006-02-13]

Vi har tecknat nytt ramavtal med Stockholms Markkontor och Stockholms Trafikkontor.

Avtalet berör tekniska konsulttjänster inom offentlig belysning och gäller för 2006 med option för 2007.
Staden har totalt 140 000 ljuspunkter längs gator och vägar, på torg och i parker. Årets belysningsbudget är 169 miljoner kronor.
Stockholms stad har under flera år tillhört våra större kunder. Vi är därför både stolta och glada över att man nu väljer att fortsätta samarbetet som pågått sedan 1998.

www.stockholm.se