Nyhetsarkiv | Nyhetsarkiv 2009 RSS feed for this section

Förnyad Sellihca-kvalificering

[2009-12-30]

Vår kvalificering har förnyats t o m 2011-01-31. Sellihca är ett samarbete mellan de ledande energibolagen i Norden.

De deltagande organisationerna använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.

Alteco har varit kvalificerad leverantör av eltekniska konsulttjänster sedan 2002.

Ramavtal med Fortumkoncernen

[2009-12-21]

Fortum logoFortum har slutfört upphandling av Tekniska Konsulter för 2010-2011 (plus två optionsår) och visar oss ånyo förtroende i och med nytt ramavtal. Avtalet berör tjänster för elkraftsdistribution i hela landet.

Sedan Altecos start 1994 har vi kontinuerligt utfört uppdrag åt Stockholm Energi/Birka Energi/Fortum*, vilket gör dem till vår trognaste kund.

*) Kommunala Stockholm Energi gick 1998 samman med Gullspångs Kraft som då ägdes av den finländska Fortumkoncernen. Det nya bolaget fick namnet Birka Energi och ägdes till hälften av vardera ägare. År 2001 sålde Stockholms stad sin aktiepost i Birka Energi till Fortum.

www.fortum.com

Jultävlingen avgjord

[2009-12-21]

Nu är 2009 års upplaga av Altecos traditionella jultävling avjord. Bland 135 korrekta inkomna svar drogs tre lyckliga vinnare.

De tre har underättats via telefon och vi tackar alla som tog sig tid att jultävla med oss!

Vi välkomnar en markkunnig anläggare

[2009-12-14]

En byggnadsingenjör med anläggnings- och markarbeten för väg och VA samt med erfarenheter från grunder, pålning och spontarbeten flyttar efter nyåret in på vårt Nackakontor.

Mats FranzénDet handlar om 45-årige Mats Franzén från Tyresö, som blir ett efterlängtat komplement till vår medarbetarstab i Stockholm.

Kände till Alteco sedan tidigare
Närmast kommer Mats från LF Markconsult där han jobbat i 16 år.
Mats föddes i Huddinge, men kom tidigt att bo i Tyresö.
Efter militärtjänstgöring vid Lapplands jägarregemente, I 22 i Kiruna, har han sedan arbetat med kalkylarbete, projekteringar och byggledning runt om i Stockholmstrakten.
– Så när Alteco annonserade efter en markmedarbetare blev jag intresserad. Företaget Alteco kände jag till innan, men trodde att man bara jobbade med el-projektering.

Kändes helt rätt
Sedan jag besökt kontoret här i Stockholm kände jag att miljön skulle passa mig – ett trevligt, positivt och sunt företag med ordning och reda på allt och med jordnära medarbetare, säger Mats inför sin ”nystart”.
Fram till 4 januari 2010 då han tar plats vid vårt kontor ägnas tiden åt familjen och sommarvistet i Stockholms skärgård strax norr om Dalarö, där det nu är dags att rusta för vintern. Förutom hustrun består familjen av två tonåriga döttrar.

Fartfylld fritid
Mats både fiskar och seglar gärna och en del av fritiden går även till gymbesök. I yngre dagar tävlade han framgångsrikt med bågskytte på hög nationell nivå.

Kontakta gärna Mats direkt.

Årets Elsäkerhetspris går till Elektriska Nämnden

[2009-12-07]

Vi gratulerar EN till utnämningen!

Elsäkerhetspriset delas varje år ut av STF Ingenjörsutbildning. Det går till den person eller organisation som bidragit till att främja elsäkerheten i Sverige.

Alteco utför elrevisionsbesiktningar med besiktningsingenjör auktoriserad av Elektriska Nämnden.

Sedan 1925 har försäkringsbolagen en överenskommelse om att försäkringsvillkor som omfattar brand ska medföra krav på regelbunden revisionsbesiktning.Fastighetsägaren väljer själv besiktningsingenjör och bekostar denne. Elrevisionsbesiktningen innebär att besiktningsingenjörer regelbundet kontrollerar din elanläggning.
Det ger ingen garanti att skada inte uppstår, men en kontrollerad och välskött anläggning minskar sannolikheten för att skador ska inträffa. Resultatet blir säkrare drift och färre och mindre skador, vilket kan ge en gynnsammare premieutveckling för din brandförsäkring.

www.elektriskanamnden.nu

Kajakpaddlare landar på Alteco i Nacka Strand

[2009-12-07]

Med bland annat 20 års erfarenhet från projekt inom el- och telekombranschen i bagaget har Jan-Olof Eriksson taget steget till Alteco och finns nu på vårt kontor på Nacka Strand i Stockholm.

Jan-Olof ErikssonJan-Olof, som är infödd stockholmare, ska arbeta med bygg- och projektarbete men även med Altecos affärsutveckling och försäljning.

Efter utbildning inom drift- och underhållsteknik påbörjade Jan-Olof sin yrkesbana som linjemontör i ett stort antal projekt i Stockholmstrakten.
Efter fortsatta studier betroddes han sina första ledande befattningar i uppdrag åt kraftbranschen inom eldistribution åt Stockholm Energi och Sydkraft, samt inom tele- och datakommunikationsanläggningar bland annat åt Stokab, Telia och Luftfartsverket.

Affärsutveckling och telekom
Jan-Olof, som just hunnit fira sin fyrtioårsdag, har på senare år främst arbetat med affärsutveckling och försäljning inom telekom och kommer att förstås att få användning också av dessa erfarenheter i sitt nya jobb hos Alteco.

Aktiv fritid
Sin fritid ägnar Jan-Olof gärna åt att visats i skärgården och helst då med kajakpaddling – under tidigare år var han också mycket aktiv inom handboll, fotboll, friidrott och bandy. I framtiden kommer det också att bli en hel del tid i det nyinköpta sommarhuset på en skärgårdsö i Trosa, där Jan-Olof får koppla av tillsammans med maka och två döttrar.

Välkommet tillskott
Inom Alteco är vi glada över att kunna räkna in Jan-Olof i vår medarbetarkrets. Han kommer i högsta grad att bidra till den bredd och det kunnande våra konsulter kan ge våra kunder och vi är nöjda med att kunna erbjuda denna förstärkning.

Kontakta gärna Jan-Olof direkt.

Medlemskap Svensk Vindenergi

[2009-09-11]

Alteco är nu medlem i organisationen Svensk Vindenergi, vars huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige.

Organisationens mål sammanfaller med vårt – nämligen att vindkraftsutbyggnaden ska utvecklas och därmed bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

www.vindkraftsbranschen.se

Semesterdags och kontoren stänger

[2009-06-25]

Nu är det dags för välförtjänt semester!

Vi stänger alla tre kontoren under vecka 28 och 29. Bemanningen är också begränsad under de närmast efterföljande veckorna.

Men har du angelägna ärenden, så nås vi alltid på våra mobiltelefoner.

Vi önskar dig en skön och avkopplande sommar!

Leif ny förstärkning inom teknikområde Automation

[2009-06-15]

Alteco har fått förstärkning inom teknikområde Automation.

Vår nye teknikkonsult sedan mitten av juni är 40-årige Leif Wiger som närmast kommer från Söderhamn Ericsson Eftermarknad i Söderhamn och med bland annat 20 års erfarenhet från Bruks i Arbrå dessförinnan.

Leif har mycket bred erfarenhet inom el-, styr- och reglerteknik. Han har ansvarat för driftsättning av enstyckemaskiner vid olika anläggningar runt om i Europa och talar både engelska och tyska.

Vår nye medarbetare är född och uppväxt i Arbrå, där han fortfarande bor tillsammans med sambo och två barn på respektive 4,5 och 7,5 år. Fritiden ägnas åt en rad olika intressen, inte minst skoter- och skidåkning i Hamrafjällen vintertid – sommarhalvåret präglas annars mycket av allt som ska göras i och kring familjens villa i Arbrå.

Inom Alteco är vi glada över att kunna ställa Leifs omfattande erfarenhet och kompetens till våra kunders förfogande och vi hälsar honom välkommen i vårt arbetslag.

Kontakta gärna Leif direkt!

Leif WIger med kolleger

Leif (i mitten) under en gruppfotografering tillsammans med nya kollegerna på Alteco.

Förnyad TransQ-certifiering

[2009-06-14]

Vår kvalificering har förnyats t o m 2010-06-14.

TransQ är ett samarbete mellan de ledande nordiska transportorganisationerna.
De deltagande organisationerna använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.

Alteco har varit kvalificerad leverantör av konsulttjänster sedan 2002.

Alteco deltar i klimatupprop

[2009-05-29]

Alteco AB hör till de svenska företag som nu uppmanar resten av det svenska näringslivet att börja mäta sin klimatpåverkan.

”Tillsammans visar vi klimat- och affärsnytta”
– Vi är sedan två år tillbaka ett av Sveriges första klimatneutrala företag. Givetvis ser vi helst att också fler ska komma med i arbetet. Vi kan visa att klimatnytta blir till affärsnytta i företagen, säger VD Andreas Lundström.
Vid Svenskt Näringslivs årliga stämma i Stockholm nyligen tillsammans med flera av Sveriges största företag, diskuterades framtiden.
Deltagarna var eniga om att uppmana det svenska näringslivet att börja mäta sin klimatpåverkan. Det har visat sig att både små och stora företag kan minska sina utsläpp med upp till 20 procent redan det första året.

Det sker bland annat genom:

  • Effektivare energianvändning
  • Förbättrad logistik med färre transporter
  • Återvinning av avfall
  • Förnybar energi istället för fossila energi


Svenska folket är med
Även allmänheten vill att företagen ska ta sitt klimatansvar.
– Hela 95 procent av svenskarna har i en Sifo-undersökning sagt att det är viktigt att företagen engagerar sig i klimatfrågan, förklarar Andreas Lundström.
När nu Sverige också går in som ordförandeland i EU i sommar får vi som nation och EU-land en central roll i arbetet.
– Sveriges näringsliv kan då profilera sig som en stark förebild i klimatriktigt företagande, menar Andreas Lundström.

Klimatneutrala Alteco uppmärksammas av FN

[2009-05-14]

Ett framgångsrikt arbete med att kompensera klimatpåverkan – det gör Alteco till ett av 21 svenska företag som nu står bakom FNs klimatinitiativ Caring for Climate.

Klimatneutralt företag verifierat av RespectFöretagen skrev på torsdagen under deklarationen vid ett möte i Stockholm där Altecos VD Andreas Lundström deltog.

FN har lyft fram en grupp klimatneutrala företag vilka har gått igenom ett handlingsprogram för att mäta, minska och kompensera sin klimatpåverkan.
– Det handlar om en grupp föredömliga företagsledare, säger Claude Fossler, som är Programme Director för Caring for Climate. Andreas Lundström kunde för sin och sina medarbetares del bara tacka och ta emot:
– Vi har också redan nåtts av gratulationer från flera håll, förklarade han i samband med torsdagens samling.

Förebilder
Företagen har totalt minskat sina koldioxidutsläpp med 33 procent efter ett år i programmet. Detta omfattar direkta utsläpp från egna källor och indirekta utsläpp som energi, värme och tjänsteresor.
Alteco och de övriga företagen som lyfts fram av FN kommer nu att fungera som förebilder med sitt arbete.
– Riktigt klimatneutrala företag är en inspiration för näringslivet som nu måste acceptera de stora omställningar som måste genomföras för att undvika klimatförändringar.
– Att dessa svenska företag signerar Caring for Climate stärker nätverkets genomslag, säger Georg Kell, Exec-Director för FNs Global Compact.

Klimat- och affärsnytta
FNs nya förebilder har alla gått ett handlingsprogram hos hållbarhetskonsulten Respekt som fram till i dag hjälpt 70 företag att bli klimatneutrala.
– Det finns ett mycket större intresse att ta klimatfrågan på allvar. Det finns en uppenbar affärsnytta; företagen sparar pengar, stärker sin hållbarhetsprofil och gör kunderna stolta, säger Ebba Lindsöö, VD på Respect.

OHSAS 18001-certifierade

[2009-04-29]

OHSAS 18001Vårt målmedvetna arbete inom arbetsmiljöområdet har lett till certifiering enligt OHSAS 18001 (OHSAS står för ”Occupational Health and Safety”).

Vid certifieringsrevisionen, som utfördes av Intertek Semko den 18 mars, gjordes även uppföljande revisioner enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det här var den sextonde revisionen sedan år 2001.

I dagsläget finns det bara nio företag i Sverige som är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007. Som ni förstår är vi rätt stolta!

Nya alteco.se

[2009-04-07]

Välkommen till vår nya webbplats!

Vi är mycket nöjda med både utseende och innehåll och hoppas naturligtvis att du också är det.
Om du mot förmodan hittar någon brist (felstavningar, faktafel, felaktiga länkar etc) så är vi mycket tacksamma om du hör av dig. Du får två biobiljetter för besväret! Maila webmaster@alteco.se.

Vi fyller år!

[2009-03-01]

För femton år sedan startades Alteco.
Tiden går som bekant fort när man har roligt.

Tack till alla kunder för det förtroende ni visar oss – det är en förutsättning för vår verksamhet!
Vårt Stockholmskontor fyller 8 år den 7 maj och Mora-kontoret firar ettårsdag den 1 augusti.

Alteco är Besiktningsfirma Brandskyddsanordning

[2009-02-24]

Certifierad Besiktningsfirma BrandskyddsanordningVi har idag erhållit certifikat för Besiktningsfirma Brandskyddsanordning enligt SBF 1003:1.

SBF, Svenska Brandskyddsföreningen, har huvudmannaskapet för regelverken kring brandskyddsanordningar, dessa benämndes tidigare RUS-regler.

Brandlarmsanläggningar är besiktningspliktiga av exempelvis följande orsaker:

  • Krav från försäkringsbolaget
  • Krav från myndigheter: Boverket, räddningstjänsten och då t.ex. enligt brandskyddsdokumentationen eller med stöd av ”Lag mot skydd mot olyckor exempelvis hotell och vårdinrättning”.
  • Krav från Larmmottagaren
  • Egna krav från sitt eget Systematiska brandskyddsarbete
  • Krav från hyresgäst/kund
  • Besiktningarna utförs som leveransbesiktning eller revisionsbesiktning.

Leveransbesiktning skall utföras för varje ny anläggning eller befintlig anläggning för vilken nytt anläggarintyg utfärdats.
Revisionsbesiktning skall normalt utföras minst en gång per kalenderår och med högst 15 månaders mellanrum.
Besiktningarna skall utföras av certifierad besiktningsman ”Behörig ingenjör brandlarm” som är anställd hos en certifierad besiktningsfirma.
Alteco tillhandahåller nu dessa tjänster.

Kontakta Altecos Ingemar Jakobsson för mer information om detta tjänsteområde.

Förnyad Sellihca-kvalificering

[2009-01-21]

Vår kvalificering har förnyats t o m 2010-01-31.

Sellihca är ett samarbete mellan de ledande energibolagen i Norden.
De deltagande organisationerna använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.

Alteco har varit kvalificerad leverantör av konsulttjänster sedan 2002.

ISO-revision nr 15

[2009-01-13]

ISO 9001 och ISO 14001 logoVårt verksamhetssystem som sedan 2001 varit certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 har ånyo genomgått revision med godkänt resultat av Intertek Semko.