Certifierad Besiktningsfirma enligt SBCS

Alteco är certifierad besiktningsfirma enligt enligt SBCS, Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB, och utför besiktningar av brandlarm- och utrymningslarm:

Leveransbesiktning

Görs på nyinstallerade eller väsentligt förändrade anläggningar för att kontrollera att den utförts enligt gällande normer och regler.

Revisionsbesiktning

Årligen återkommande besiktning som utförs för att kontrollera att anläggningen är fungerande, uppdaterad efter exempelvis ombyggnationer och att anläggningen i sin helhet uppfyller gällande krav.

Entreprenadbesiktning

Kallas även slutbesiktning och utförs vid en nyinstallerad anläggning för att säkerställa att anläggningen överensstämmer med det som avtalats.