Förändringar i Altecos styrelse

[2014-08-29]

Staffan Broomé ny ordförande Alteco ABStaffan Broomé (bilden) valdes till ny styrelseordförande för Alteco AB vid en extra bolagsstämma den 21 augusti.

Han efterträder Bert Andersson, företagets förste externe styrelseordförande, som avtackades från uppdraget som han haft sedan 2007. Staffan Broomé har varit Altecos revisor sedan bolagets grundande 1994. Ny revisor blir Magnus Rosén, PwC.

Mohsen Paknia anmäldes som ny arbetstagarrepresentant (suppleant) efter Lars Hedlund.
Ordinarie ledamöterna Andreas Lundström, Louise Lundström och Magnus Bergström (arbetstagarrepresentant) kvarstår sedan ordinarie årsstämma.