Förnyad Sellihca-kvalificering

[2011-01-12]

Vår kvalificering har förnyats till och med 2012-01-31.

Sellihca är ett samarbete mellan de ledande energibolagen i Norden.De deltagande organisationerna använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.

Alteco är sedan 2002 kvalificerad leverantör av eltekniska konsulttjänster.