Framtidens vårdboende i Falun

[2014-11-25]

Alteco har fått uppdraget att medverka i byggandet av framtidens vårdboende/särskilt boende i Falun. Illustration: innordica.com

Alteco har fått uppdraget att medverka i byggandet av framtidens vårdboende/särskilt boende i Falun.
Byggnaden uppförs på uppdrag av Falu kommun och innefattar de senaste teknikerna i byggmaterial, energi, miljö och teknik för de boende. Även anhöriga och de som arbetar på boendet kommer att få stor nytta av de innovativa lösningarna.

Stora demografiska utmaningar väntar i hela Europa. Om 20 år kommer ungefär 20 % av befolkningen vara över 80 år. Den demografiska förskjutningen medför att det är nödvändigt att planera och bygga för ett ökat behov av särskilda bostäder för äldre. Samtidigt kommer färre att arbeta inom vård och omsorg. Därför krävs innovativa idéer och nytänkande på flera områden och EU har bland annat initierat projektet Innobuild för att bygga högteknologiska vårdhem.

Inom ramen för projektet Innobuild har Falu kommun och Lyngdal kommune i Norge tagit initiativet att bygga framtidens äldreboende med utgångspunkt i befintlig teknik och kompetens, men även för att hitta nya lösningar inom hela uppdraget på ett innovativt sätt genom att de välja en upphandlingsform som inbjudit till innovationer.

Alteco kommer att utföra projektering för kanalisation, kraft, belysning, passagesystem, tv, data samt potentialutjämning/åskskydd.

Läs mer om Innobuild-projektet på www.innobuild.eu

Altecos uppdragsledare
Lars-Gunnar Björklund, 070-576 52 02

Illustrationer: www.innordica.com