Helghälsning – Vi stödjer UNHCR

[2015-12-18]

Aldrig tidigare har så många människor i världen varit på flykt undan krig och förföljelse. Nästan 60 miljoner människor världen över har tvingats fly sina hem.

Altecos medarbetare avstår därför också i år från sina julklappar för att tillsammans med företagsledningen stödja en organisation som finns på plats längs flyktvägarna. Även företagets tänkta julklappar till kunder går till detta ändamål, som innebär att vi kan ge ett ekonomiskt bidrag till FN:s flyktingorgan UNHCR, som ger skydd och nödhjälp. En liten handling som vi hoppas kan göra skillnad.

Vi hoppas att många andra företag och privatpersoner under helgerna inte bara skänker en tanke till de som har det svårt, utan väljer att bidra genom att ge en gåva till organisationer som har förmåga att ge hopp i de svåraste situationer. Här kan du också ge ett bidrag: sverigeforunhcr.se/stod-oss/gava

Slutligen vill vi tacka för i år och passa på att önska dig en god jul och ett gott nytt år!

Alteco stödjer UNHCR