Inte bara snack – Lars Erlman

[2015-06-16]

Hur kan vi själva påverka hur vi väljer att leva våra liv?

Vid Altecos personalkonferens igår höll Lars Erlman ett inspirerande föredrag om sin mycket stora livsstilsförbättring. Många år med extrem arbetsbelastning och för lite tid för sig själv och familjen hade lett till övervikt, dålig kondition och allmän ohälsa. När alkoholen dessutom tog en allt större plats i hans liv så blev situationen ohållbar.

Lars Erlman talade för Alteco”Lars Erlman 2014”
I juni 2011 bestämde han sig för att det fick vara nog och startade projektet ”Lars Erlman 2014”.
Han skulle ägna tre år på heltid att komma i så bra form att han skulle kunna genomföra Vätternrundan, Lidingöloppet, Vasaloppet (på rullskidor) och Vansbrosimningen. Allt i en följd och på en tid under 24 timmar!

Målet
Tack vare minutiös planering, de bästa tränarna och materialleverantörerna, en stöttande familj och en extrem disciplin så simmade han den 5 juli 2014 i mål i Vansbro med ungefär en halvtimme till godo.

”Inte bara snack”
Lars betonade hur viktigt det är att inte se sig som ett offer för olika omständigheter utan istället bestämma sig för vad som verkligen är viktigt för ett trivsamt och hälsosamt liv. Lägg sedan till att ta befälet över det som du själv kan påverka – inte bara snack!

Här kan du läsa mer: erlman.se/#!/skildring-av-dygnet