ISO-/OHSAS-revision nr 25

[2013-11-12]

Vårt verksamhetssystem har planenligt omcertifierats av Intertek Certification AB och det uppfyller därmed kraven i ISO 9001:2008 (kvalitet), ISO 14001:2004 (miljö) och OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö).

Systemet skapades av våra medarbetare redan år 2001 som ett kvalitets- och miljöledningssystem och år 2009 kompletterade vi med arbetsmiljöledning.
Vårt ledningssystem är ett viktigt hjälpmedel i det dagliga arbetet.

Certifikat i pdf-format