Klimatneutrala Alteco uppmärksammas av FN

[2009-05-14]

Ett framgångsrikt arbete med att kompensera klimatpåverkan – det gör Alteco till ett av 21 svenska företag som nu står bakom FNs klimatinitiativ Caring for Climate.

Klimatneutralt företag verifierat av RespectFöretagen skrev på torsdagen under deklarationen vid ett möte i Stockholm där Altecos VD Andreas Lundström deltog.

FN har lyft fram en grupp klimatneutrala företag vilka har gått igenom ett handlingsprogram för att mäta, minska och kompensera sin klimatpåverkan.
– Det handlar om en grupp föredömliga företagsledare, säger Claude Fossler, som är Programme Director för Caring for Climate. Andreas Lundström kunde för sin och sina medarbetares del bara tacka och ta emot:
– Vi har också redan nåtts av gratulationer från flera håll, förklarade han i samband med torsdagens samling.

Förebilder
Företagen har totalt minskat sina koldioxidutsläpp med 33 procent efter ett år i programmet. Detta omfattar direkta utsläpp från egna källor och indirekta utsläpp som energi, värme och tjänsteresor.
Alteco och de övriga företagen som lyfts fram av FN kommer nu att fungera som förebilder med sitt arbete.
– Riktigt klimatneutrala företag är en inspiration för näringslivet som nu måste acceptera de stora omställningar som måste genomföras för att undvika klimatförändringar.
– Att dessa svenska företag signerar Caring for Climate stärker nätverkets genomslag, säger Georg Kell, Exec-Director för FNs Global Compact.

Klimat- och affärsnytta
FNs nya förebilder har alla gått ett handlingsprogram hos hållbarhetskonsulten Respekt som fram till i dag hjälpt 70 företag att bli klimatneutrala.
– Det finns ett mycket större intresse att ta klimatfrågan på allvar. Det finns en uppenbar affärsnytta; företagen sparar pengar, stärker sin hållbarhetsprofil och gör kunderna stolta, säger Ebba Lindsöö, VD på Respect.