Media

Pressinformation

För mer information om Altecos verksamhet, vänligen kontakta VD Andreas Lundström.

Grafisk manual

Vänligen se vår grafiska manual för instruktioner kring användande av vår logotyp, färger och andra grafiska element.

Altecos logotyp för nedladdning i komprimerade mappar [.zip]:

Färg

Ladda ner mapp med logotypen i färg [.zip] – Klicka här »
alteco_logo_fargMappen innehåller följande filer:

Alteco_CMYK.eps
Alteco_PMS286_123_Uncoated.eps
Alteco_PMS286_137_Coated.eps
Alteco_RGB.png
 

Gråskala

Ladda ner mapp med logotypen i gråskala [.zip] – Klicka här »
alteco_logo_graskalaMappen innehåller följande filer:

Alteco_Grey.eps
Alteco_Grey.png
 

Inverterad/vit

Ladda ner mapp med inverterad logotyp [.zip] – Klicka här »
alteco_inverteradMappen innehåller följande filer:

Alteco_White.eps
Alteco_White.png