Mer bredband i Mora

[2013-12-11]

I ett omfattande bredbandsarbete åt Mora kommun har Alteco sedan tidigt i våras svarat för projektering, byggledning på fältet och samordning med gräv- och fiberentreprenören. Det mesta är nu genomfört, även om en del bitar återstår.
Samtidigt har Mora kommun nu också beställt projektering för ett nytt område i dalahästens hemort Nusnäs.

Nu blir det bredband på kabel i Mora kommun genom bl a projektering och byggledning av från Altecos kontor i Mora.

Nu blir det bredband på kabel i Mora kommun genom bl a projektering och byggledning av från Altecos kontor i Mora.

Våren och sommaren 2013 har inneburit en hel del fiber- och bredbandsprojektering för Ingemar Jakobsson vid Altecos kontor i Mora sedan i våras.
– Bengt-Åke Larsson och Anna-Karin Fransson från Alteco i Bollnäs har svarat för en stor del av projekteringsarbetet, medan jag fått ägna mig mer åt byggledning på fältet. Kunden, Mora kommun, fick av olika skäl kort om personal på försommaren så jag fick bli deras förlängda arm under det praktiska arbetet och även mot Stadsnätets kunder, säger Ingemar Jakobsson.

Ett par sådana här teknikbodar har det blivit när Alteco svarat för projektering, byggledning på fältet och samordning med gräv- och fiberentreprenören av bredband i Mora.Koppla med Orsa
Det som gjorts är först projekteringen av stamnätet på sträckan Våmhus–Bäcka, omfattande cirka 3,1 km schaktarbete. Arbetet innebar också koppling till grannkommunen Orsa eftersom kommunerna samverkar med redundans – d v s man kan ersätta varandras system vid eventuella driftstörningar.
Under dragningen Våmhus-Bäcka stod det också klart att en telemast i Bonäs skulle anslutas, vilket innebar 1,5 km projektering, schakt och byggledning.
– På vägen anslöt vi även till ett områdesnät på Öna, vilket innebar projektering och byggledning samt en halv kilometer schakt, visar Ingemar Jakobsson.

Ersätter radiolänk
En radiolänk som hittills använts för kommunikationen i Ryssa-Gesunda-området ersätts just nu av kabel i det fortsatta uppgraderingsarbetet i kommunen och med hjälp av Alteco.
Ett områdesnät byggs också närmare Mora i Kråkberg, med företrädesvis anslutning till villabebyggelse. Där krävs ca 2,6 km projektering, byggledning och schakt plus ytterligare 0,7 km schaktning.
– Till detta kommer anslutningar i Siljansfors till företag och privatkunder, berättar Ingemar Jakobsson.

Ett par sådana här teknikbodar har det blivit när Alteco svarat för projektering, byggledning på fältet och samordning med gräv- och fiberentreprenören av bredband i Mora.

Ett par sådana här teknikbodar har det blivit när Alteco svarat för projektering, byggledning på fältet och samordning med gräv- och fiberentreprenören av bredband i Mora.

Fältarbete
– Mindre del av min tid har lagts på projekteringar och mer på fältet, där jag haft byggledning och rullande dialog med gräventreprenören inklusive samordning med entreprenören på fibersidan.
– Men redan projekteringen omfattar många olika moment som tillstånd från berörda markägare liksom grävtillstånd från bland andra Trafikverket.
– Det har även tillkommit några anslutningar som Vasaloppet ska använda samt lite andra nätförstärkningar och anslutning mot Våmhus skola, vilket även inneburit att några villor på vägen till skolan har förberetts för anslutningar, avslutar Ingemar Jakobsson.