Ny besiktningstjänst

[2006-10-04]

Elektriska Nämnden logoI och med anställningen av Hans Brolin kan vi nu erbjuda våra kunder revisionsbesiktningstjänster. Hans har auktorisation nummer 5222.

De försäkringsbolag som verkar på den svenska marknaden kräver regelbunden revisionsbesiktning av elanläggningen på försäkringsobjekt av en viss storlek och typ.
Besiktningen ska utföras av en besiktningsingenjör som är auktoriserad av Elektriska Nämnden. För att bli auktoriserad krävs att besiktningsingenjören har en gedigen utbildning och mångårig drifterfarenhet av elanläggningar inom såväl högspänning som lågspänningsområdet. Revisionsbesiktningen innebär att en besiktningsingenjör regelbundet kontrollerar elanläggningen och dokumenterar resultatet.

www.elektriskanamnden.nu