Nya ramavtal med Stockholms stad

[2008-01-04]

Vi har erhållit ramavtal med Stockholms Exploateringskontor och deras Trafikkontor rörande Offentlig Belysning, dels för Ljusplanering och Projektering och dels för Byggledning, Uppföljning, Kontroll och Besiktning.

Avtalen gäller för perioden 2008–2009 med möjlighet till förlängning t o m 2012.
Vi är mycket glada över att staden väljer att fortsätta det goda samarbete som pågått kontinuerligt sedan 1998.

www.stockholm.se