Nyanställning på Stockholmskontoret

[2005-11-30]

Joachim ÅhmanDen 1 februari 2006 börjar Joachim Åhman hos oss.

Han är 36 år och gymnasieingenjör elkraft. Han kommer närmast från MCI där han arbetat som Service Manager. MCI levererar telefoni, data, it mot företagskunder och andra operatörer över stora delar av världen.
Hos oss kommer Joachim att arbeta som projekt- och byggledare.