Nyhetsarkiv 2005

 

 [2005-12-21]

Förnyad Sellihca-kvalificering
Vår kvalificering har förnyats t o m 2007-01-31.
Sellihca är ett samarbete mellan de ledande energibolagen i Norden.
De deltagande organisationerna använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Alteco har varit kvalificerad leverantör av konsulttjänster sedan 2002.

Altecos Sellihca-certifikat [pdf] »
[2005-12-19]
Nytt ramkontrakt med Bruks Klöckner
Vi har idag tecknat ett nytt ramkontrakt avseende konstruktions- och programmeringstjänster inom automationsområdet.
Det glädjer oss mycket att samarbetet, som inleddes 2003, fortsätter ytterligare ett år.
Bruks Klöckner AB är en internationell verkstadskoncern som marknadsför, konstruerar och tillverkar maskiner för den träbearbetande industrin. Deras kunder finns inom sågverk, board-, energi- och massaindustrin över hela världen med tyngpunkt inom EU.
[2005-12-12]
Ny webbplats
1998 lanserade vi www.alteco.se.
Vi har nu nöjet att lansera vår nya hemsida och som ni kan se är inget sig likt – och det är meningen! Hör gärna av er med synpunkter tillwebmaster@alteco.se.
[2005-11-30]
Nyanställning på Stockholmskontoret
Den 1 februari 2006 börjar Joachim Åhman hos oss. Han är 36 år och gymnasieingenjör elkraft. Han kommer närmast från MCI där han arbetat som Service Manager. MCI levererar telefoni, data, it mot företagskunder och andra operatörer över stora delar av världen. Hos oss kommer Joachim att arbeta som projekt- och byggledare.
[2005-11-22]
ISO-revision nr 9
Vårt verksamhetsledningssystem, som vi utvecklade 2001 och som vi då fick certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, har ånyo reviderats av Semko.
[2005-11-25]
Ramavtal med Vattenfall
Vi är glada över att det mångåriga samarbetet med Vattenfall fortsätter.
Ett nytt ramavtal har tecknats gällande tekniska konsulttjänster inom Vattenfall Eldistribution ABs verksamheter i Sverige.
Avtalet gäller t o m 2007-06-30 med möjlighet till ett års förlängning.
[2005-10-31]
Ny fältbil till Bollnäskontoret
Vi har nu fått vår nya bil för fältarbeten. Det är en Subaru som bl a utrustats med väginstrumentet Coralba Trip.

Läs mer »
[2005-10-17]
Ny grafisk profil
Efter elva år med samma logotype och hemsnickrade dokument var det hög tid med en ny grafisk profil. Logotypen har moderniserats och våra dokument har anpassats till ett nytt formspråk. Nu börjar arbetet med vår nya hemsida!
[2005-09-04]
Kebnekaise
Sedan år 2001 har vi en tradition att varje år göra en lite äventyrlig friluftsaktvitet. Den sker på egen tid och lockar ofta även några övriga familjemedlemmar. Den här gången var vi tretton förvänansfulla som tog nattåget till Kiruna med målet att nå Kebnekaises sydopp. Som framgår av bilden hade vi en sagolik tur med vädret.
Alteco rekommenderar KEB!
[2005-07-15]
Ramavtal med Fortum Oy
Fortum visar oss fortsatt förtroende i och med det nya ramavtalet med Fortum Distribution. Vi har sedan starten 1994 kontinuerligt utfört uppdrag åt Stockholm Energi m fl som numera ingår i Fortum Oy. Avtalet berör främst elnätstjänster inom hela Sverige och gäller t o m 070630 med option på ett plus ett år. Vi är mycket nöjda eftersom avtalet togs i hård konkurrens.
[2005-07-01]
Ramavtal med LFV Arlanda
Vi har antagits som en av tre konsultföretag avseende ”Ramavtal Konsultuppdrag El/Tele samt Kraftdistribution”. Avtalet gäller t o m 2007 med option på 2008. Vi är mycket glada över förtroendet dels för att det är ny kund för oss, dels för att de flesta stora konsultföretagen deltog i upphandlingen.
[2005-06-20]
Förnyad TransQ-kvalificering
Vår kvalificering har förnyats t o m 2006-06-14. TransQ är ett samarbete mellan de ledande nordiska transportorganisationerna.
De deltagande organisationerna använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Alteco har varit kvalificerad leverantör av konsulttjänster sedan 2002.

Certifikat TransQ 202115 [pdf] ››
[2005-06-09]
Alteco hälsodiplomeras
Våra arbetsplatser har i dag hälsodiplomerats av Korpen/Statens folkhälsoinstitut/Hjärt- och lungfonden. Diplomeringen är ett av resultaten av vårt systematiska arbetsmiljöarbete, liksom låga sjukskrivningstal och stor trivsel.
[2005-06-01]
ISO-revision nr 8
Vårt verksamhets-ledningssystem som vi utvecklade 2001 och som vi då fick certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 har ånyo reviderats av Semko.
[2005-05-30]
Ramavtal med AB Stokab
Vi har tecknat ramavtal med AB Stokab gällande ”Anläggningskonsulter”.
Avtalet gäller t o m 070531 med möjlighet till ett års förlängning.
Vi är glada över att Stokab valt att fortsätta det samarbete som inleddes år 2001.
[2005-04-26]
Elfack i Göteborg
Vartannat år stänger vi kontoret i två dagar och möter våren i Göteborg. Elfack är mässan som verkligen passar våra teknikområden.
[2005-04-07]
Två ramavtal med Landstinget i Uppsala län
Vi har tecknat ramavtal med Landstinget i Uppsala län gällande ”Projektering – Elinstallationer” och ”Projektering- Styr-, regler- och övervaking”.
I båda avtalen är vi ett av tre antagna konsultföretag. Avtalen gäller perioden 2004-09-01–2006-08-31 med möjlighet till ett års förlängning. Vi ser särskilt fram emot samarbetet eftersom det är en ny kund för oss.
[2005-03-15]
Förnyat KENT-medlemskap
Vi har förnyat vårt medlemskap i KENT, Kommunernas entreprenörs- och leverantörsregister. Alteco har varit medlem sedan 2003.

Se medlemsbevis KENT (pdf) ››
[2005-03-01]
Vi fyller år!
I dag kan vi se tillbaka på elva framgångsrika år. Tack till alla kunder för det förtroende ni visar oss!
Vårt Stockholmskontor fyller fyra år den 7 maj.
[2005-01-13]
Ramavtal med TeliaSonera
Vi har tecknat ramavtal med TeliaSonera AB Networks gällande konsulttjänster för mobilt tele, fast tele, el och projektledning.
Avtalet kan tillämpas av samtliga bolag inom TeliaSonera-koncernen och gäller t o m 071231 med option om årsvis förlängning.
Det är mycket glädjande att det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum utsett oss till tjänsteleverantör.
[2005-01-01]
Alteco inför PX Light
Vi har infört ÅF-Datas affärssystem PX Light för vår tid- och projektredovisning. Programmet är nyutvecklat och Alteco är det första bolag utanför ÅF- koncernen som valt systemet.