Nyhetsarkiv 2007

[2007-12-13]
Ramavtal med Landstinget i Uppsala län

Vi har erhållit två nya ramavtal med Landstinget i Uppsala län (LUL), dels för Projektering – Elinstallationerdels för Projektering – Styr-, regler- och övervakning.
Avtalen gäller för perioden 2008–2010 med möjlighet till ett års förlängning. Vi är mycket glada över att LUL väljer att fortsätta det goda samarbetet som inleddes 2005.

[2007-11-12]
ISO-revision nr 13

Vårt verksamhetssystem som varit certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2001 har genomgått revision med godkänt resultat.

[2007-10-01]
Ramavtal med Uppsala kommun

Vi har tecknat två ramavtal med kommunen gällande tekniska konsulttjänster, dels för Elinstallationer inkl svagströmsanläggningar och dels för Styr- och reglerinstallationer i process- och behandlingsanläggningar.
Avtalen löper till och med 2009 med möjlighet till förlängning om ett år. Vi är mycket glada över att vår marknadsposition i Uppsala stärks, vi arbetar nämligen för Landstinget i Uppsala Län sedan 2005.
Läs även mer här:
www.uppsala.se

[2007-09-03]
Alteco klimatneturalt företag

Sedan i sommar är Alteco ett klimatneutralt företag.
Läs mer om vårt målinriktade arbete för att minska miljöbelastningen ››

[2007-05-31]
ISO-revision nr 12

Vårt verksamhetssystem som varit certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2001 har ånyo förnyats av Semko.

[2007-05-30]
Ramavtal med Hudiksvalls kommun

Kommunen har efter en offentlig upphandling tecknat ramavtal med bl a oss gällande elkonsulttjänster.
Avtalet gäller till 2009-05-14 med möjlighet till förlängning i ett år.www.hudiksvall.se

[2007-05-30]
Förlängt ramkontrakt med AB Stokab

Offentligt upphandlat ramavtal gällande ”Anläggningskonsulter” har förlängts t o m 2008-05-31.
Vi är glada över att Stokab valt att fortsätta samarbetet som inleddes år 2001.www.stokab.se

[2007-05-14]
Förnyad TransQ-kvalificering

Vår kvalificering har förnyats t o m 2008-06-14. TransQ är ett samarbete mellan de ledande nordiska transportorganisationerna.
De deltagande organisationerna använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Alteco har varit kvalificerad leverantör av konsulttjänster sedan 2002.
Certifikat TransQ 202115 [pdf] ››

[2007-05-09]
Ny styrelseordförande trumf på hand för Alteco

Alteco har fått en ny styrelseordförande.
Han heter Bert Andersson och kommer från vd-stolen på Edsbyns Elverk och Elektra, även om det är ett par år sedan han pensionerade sig från den verksamheten:
– Men nu är det dags att kavla upp skjortärmarna igen. Med Alteco på given känns det som att vi har bara trumf på hand, säger Bert Andersson som den intresserade bridgespelare han är.
Altecos vd Andreas Lundström kommer i fortsättningen att koncentrera sig på vd-uppdraget.
– Med den storlek företaget nått i dag behövs att styrelsen kompletteras med externa personer med erfarenheter från mer professionellt styrelsearbete, kommenterar Andreas Lundström.Läs mer här »

 

[2007-05-04]
Alteco med i klimatupprop
Alteco och ytterligare ett 40-tal företag i Sverige står bakom uppropet och tillsammans antar vi utmaningen att minska klimatpåverkan.Tufft men viktigt 
Den gemensamma ambitionen är att minska respektive företags utsläpp med minst 30 % fram till år 2020 och med upp till 80 % till år 2050.
– Visst är det tuffa mål, men det känns bra att vi nu kommit igång konkret med detta för alla så avgörande arbete. Att så många är med och verkligen vill åstadkomma något är också särskilt inspirerande, säger Ulf Fransson som är miljösamordnare vid Alteco.

Fler följer med?
Tanken är att uppropets undertecknare ska kunna bedriva sin verksamhet utan att bidra till den globala uppvärmningen. Bland de cirka 40 företag som visar vägen finns allt från mindre verksamheter till multinationella bolag.
– Givetvis hoppas vi nu att fler företag ansluter sig till uppropet.
– Det gemensamma för oss alla är att vi vill driva på utvecklingen i klimatneutral riktning. Det är en överlevnadsfråga att börja använda energin mer effektivt och att ställa om till förnybar energi, säger Ulf Fransson.
Initiativtagare till Näringslivets klimatupprop är konsultföretaget Respect Europe som koordinerar företagsnätverket Business Leaders Initiative on Climate Change.

www.klimatneutral.se

[2007-04-23]
Ramkontrakt med Nacka och Tyresö kommuner

De två kommunerna har efter en gemensam upphandling tecknat ramavtal med bl a oss gällande konsulttjänster för Offentlig belysning.
Avtalet gäller i fem år med möjlighet till förlängning i högst två år.www.nacka.se
www.tyreso.se

[2007-04-16]
Ramkontrakt med Härjeåns Nät AB

Vi har idag tecknat ett ramkontrakt avseende konsulttjänster inom eldistributionsområdet.
Det gläder oss mycket att samarbetet som vi haft sedan 2005 fortsätter. Härjeåns Nät AB har ca 27 000 nätkunder i Härjedalens, Ånge, Bräcke och Ragunda kommuner. Avtalet gäller till 2008-12-31.www.harjeans.se

[2007-03-30]
Klimatneutral för framtiden

Alteco medverkar i dag vid ett seminarium i Stockholm tillsammans med andra företrädare för näringsliv, politik och organisationer.Ämnet för dagen är hur svenska verksamheter kan ta initiativet och ledningen i klimatarbetet. Vid seminariet talar bl a EU-kommissionär Margot Wallström och Svante Axelsson, ordförande i Svenska naturskyddsföreningen.

Seminariet arrangeras av Respect Europe.

www.klimatneutral.se

[2007-03-23]
Alteco på Trafik- och belysningsdagarna
En mässa som smakade mer – det tycker i alla fall Joachim Åhman vid Alteco i Stockholm så här efter ES Trafik- och belysningsdagar på Stockholmsmässan i Älvsjö:
– Ja, det gav en positiv känsla att vara med. Målet var ju att få ut namnet Alteco till presumtiva kunder och jag tycker att vi lyckades bra, säger han när intrycken nu börjar smältas.

Läs mer »

[2007-03-05]
Ramkontrakt med Jämtkraft

Jämtkfraft har tecknat ramavtal med oss gällande konsulttjänster för el-projektering.
Jämtkraft producerar, distribuerar och säljer el och fjärrvärme inom Östersund, Krokom och Åre. Man erbjuder också bredinbandsanslutning via fiberoptik. Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning i högst två år.www.jamtkraft.se

[2007-02-15]
Ramkontrakt med Norrvatten

Jämtkfraft har tecknat ramavtal med oss gällande konsulttjänster för el-projektering.
Jämtkraft producerar, distribuerar och säljer el och fjärrvärme inom Östersund, Krokom och Åre. Man erbjuder också bredinbandsanslutning via fiberoptik. Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning i högst två år.www.norrvatten.se