Nytt ramavtal med Stockholms stad

[2006-02-13]

Vi har tecknat nytt ramavtal med Stockholms Markkontor och Stockholms Trafikkontor.

Avtalet berör tekniska konsulttjänster inom offentlig belysning och gäller för 2006 med option för 2007.
Staden har totalt 140 000 ljuspunkter längs gator och vägar, på torg och i parker. Årets belysningsbudget är 169 miljoner kronor.
Stockholms stad har under flera år tillhört våra större kunder. Vi är därför både stolta och glada över att man nu väljer att fortsätta samarbetet som pågått sedan 1998.

www.stockholm.se