Nytt ramavtal med Stokab

[2012-06-14]

Stokab logoVi har tecknat nytt ramavtal med AB Stokab rörande tekniska konsulttjänster vid ny-, om- och tillbyggnad av dels kanalisation för optofiberkabel (ytkanalisation, tunnelkanalisation, sjökabelförläggning, inomhuskanalisation) och dels samt teknikrum/datahallar.

Avtalen gäller för perioden 2012-06-16 — 2014-06-15 med möjlighet till 1+1 +1 års förlängning.

Vi är återigen glada över att Stokab väljer att fortsätta det goda samarbete som pågått sedan 2001.

www.stokab.se