Nytt ramavtal med Stokab

[2008-06-23]

Stokab logoVi har erhållit ramavtal med AB Stokab rörande tekniska konsulttjänster vid ny-, om- och tillbyggnad av Stokabs anläggningar och nät.

Avtalen gäller för perioden 2008-06-15–2010-06-16 med möjlighet till 1+1 års förlängning.
Vi är självklart mycket glada över att Stokab väljer att fortsätta det goda samarbete som pågått sedan 2001.

www.stokab.se