Nytt ramavtal med Trafikverket

[2014-09-16]

Trafikverket, logoTrafikverket har tecknat nytt ramavtal med oss gällande Elteknik (1. Belysning, 2. Lågspänning, 3. Styrning och övervakning, 4. Icke linjebunden högspänning).

Avtalet berör distrikt Mitt och Öst/Stockholm och gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år (1+1).

www.trafikverket.se