Nytt teknikområde

[2010-06-09]

Vi startar nu verksamhet inom teknikområdet ”Mark/Anläggning”.

Bakgrunden är dels att många av våra stora infrastrukturuppdrag innehåller omfattande mark-/anläggningsrelaterade frågor, dels att vi ser en stor efterfrågan inom teknikområdet till följd av alla bygg-/anläggningsprojekt i Stockholmsområdet

Mark- och anläggningsingenjören Mats Franzén har anställts vid vårt kontor i Nacka och kommer att ansvara för teknikområdet.
Satsningen har redan resulterat i ett ramavtal ”Markkonsult” med Luftfartsverket/Swedavia.