Om Alteco

Alteco utför tekniska konsulttjänster inom sex teknikområden: Elkraft, Elinstallation, Telecom, Offentlig belysning, Automation och Mark/Anläggning.

Tjänster

Uppdragen kan innefatta hela byggprocessen från förstudie och planering via projektering, projekt-/byggledning till idrifttagning, besiktning och dokumentation.

Historik

Företaget startades i Bollnäs 1994 och här finns fortfarande huvudkontoret. Filialkontor öppnades i Stockholm 2001 och i Mora 2008. Sedan starten ägs företaget av grundaren Andreas Lundström, som även är bolagets verkställande direktör.

Liljeholmen Stockholm Alteco

Alteco projekterade för Liljeholmstorget, Stockholm. Där ingick i uppdraget bland annat markeffektbelysning, torghandelsuttag, allmänbelysning och effektbelysning av skulpturer. Kund: Stockholms stad. Läs mer om uppdraget här » Foto: Pontus Orre