Projektering av ny bagagehantering – Arlanda

Arlanda. bagagesystem
Bland annat el och tele vid nya bagagehanteringen vid Arlandas Terminal 2 projekteras av Alteco.
Det handlar om flera hundra meter långa bagageband i flera våningar.

Med fler resenärer kommer mer bagage.
Därför hittar vi Jan Sanderhäll från Alteco som projekterar el- och teleinstallationer i den stora byggnad som byggs på Arlanda för att rymma den bagagehanteringen med hjälp av flera hundra meter långa transportband.

Altecos Jan Sanderhäll jobbar som bäst med projektet ”Arlanda Syd Bagage”. Bagagehanteringen i Terminal 2 är planerad för en annan typ av trafik och har i dag inte den funktion, kapacitet, flexibilitet och arbetsmiljö som verksamheten kräver.
Enligt Swedavia är flygplatsens strategi att bagageanläggningarna vid alla terminaler ska ha samma funktion.

Långa bagageband
– Lite ovanligt är jobbet så till vida att vi har börjat med programhandlingarna samtidigt som leverantör av bagagehanteringssystemet handlas upp, berättar Jan Sanderhäll.
– Bagagehanteringssystemet installeras för terminal 2, där långa transportband går till mellanbyggnaden.

Nybyggnad
Ytorna som anläggningen kräver gör att mellanbyggnaden är för liten och måste byggas ut med en tvåplans nybyggnad om ca 1 500 kvm per våning.
– Bagagehanteringssystemet kräver stort utrymme från golv till tak, så utmaningen är att finna och samordna utrymmen för alla installationer.
– För Altecos del handlar det om projektering av el- och teleinstallationer, planera och samordna mediastråk och elutrymmen för installationerna. Det är lite svårplanerat – men vi har bra medarbetare så det ska inte bli några problem, säger Jan Sanderhäll.

Större flygplan och nyare tak – Arlanda »