Ramavtal med AB Familjebostäder i Stockholm

[2015-10-22]

AB FamiljebostäderVi har erhållit ett ramavtal med AB Familjebostäder för projektering av El- och teleinstallationer.

Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. Samtliga av företagets bostäder och lokaler finns inom Stockholms kommun.

Avtalet löper till 2017-11-01 med möjlighet till förlängning till 2019-11-01.

www.familjebostader.com

alteco_offentlig_belysning