Ramavtal med Landstinget i Uppsala län

[2007-12-13]

Landstinget Uppsala Län logoVi har erhållit två nya ramavtal med Landstinget i Uppsala län (LUL), dels för Projektering – Elinstallationer dels för Projektering – Styr-, regler- och övervakning.

Avtalen gäller för perioden 2008–2010 med möjlighet till ett års förlängning. Vi är mycket glada över att LUL väljer att fortsätta det goda samarbetet som inleddes 2005.

www.lul.se