Ramavtal med Trafikverket – Elkraft och belysning

[2012-05-04]

Trafikverket, logoVi har idag undertecknat ramavtal med Trafikverket gällande konsulttjänster för Elkraft och belysning för järnväg och väg.

Avtalet gäller t.o.m. 2013-12-31 med möjlighet till förlängning i två år. Vi ser fram emot fortsatt samarbete!

www.trafikverket.se