Ramavtal med Uppsala kommun

[2007-10-01]

Uppsala kommunVi har tecknat två ramavtal med kommunen gällande tekniska konsulttjänster, dels för Elinstallationer inkl svagströmsanläggningar och dels för Styr- och reglerinstallationer i process- och behandlingsanläggningar.

Avtalen löper till och med 2009 med möjlighet till förlängning om ett år. Vi är mycket glada över att vår marknadsposition i Uppsala stärks, vi arbetar nämligen för Landstinget i Uppsala Län sedan 2005.

www.uppsala.se