Röd+Grön+Blå =Vit

LED-tekniken med energibesparande lysdioder har länge använts av Alteco när olika belysningsuppdrag projekterats för våra kunder.
Nu får Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura Nobelpriset i fysik för sin uppfinning den blå lysdioden – en innovation av stor nytta för mänskligheten, helt i Alfred Nobels anda.

Diod – Nobelpriset i fysik– De effektiva blå lysdioderna gör LED-tekniken ännu mer användbar och mångsidig, eftersom vi med dem kan skapa även vitt ljus.
– Med vår erfarenhet och vårt kunnande står vi väl rustade att föra in LED-tekniken ytterligare i vardagen, säger Mikael Clefberg, som är ansvarig för Altecos teknikområde Offentlig belysning.
– Den allra senaste LED-tekniken med sitt starkare ljusflöde är användbar även på avsevärt högre höjder än tidigare vilket kommer väl till pass för att t.ex. kunna belysa stora trafikleder, fortsätter Mikael Clefberg.

Lägre förbrukning
LED-belysning används i allt högre utsträckning av våra kunder, både inomhus och utomhus.
– Det är ett ganska enkelt sätt att minska både elförbrukning och underhåll med små medel. Livslängden för en LED-diod är uppåt 100 000 timmar, medan en konventionell ljuskälla håller ca 15 000 timmar, konstaterar Mikael Clefberg.

Våra värderingar
Redan på 1960-talet användes röda och gröna LED-dioder, bland annat i olika displayer.
– Effektivare energianvändning och omställning till förnybar energi är avgörande för mänsklighetens fortlevnad. De blå lysdioderna som introducerades på 1990-talet har öppnat nya användningsområden och gjort det möjligt att få bra belysning som kräver avsevärt mindre mängd energi, säger Altecos VD Andreas Lundström.
– Det här stämmer också mycket väl överens med Altecos fundamentala värderingar att leverera smarta och energibesparande lösningar genom att vara rustade, engagerade, effektiva och ansvarsfulla, tillägger han.

Fotnot
LED, light emitting diode, detsamma som lysdiod.
(Källa: Nationalencyklopedin)

Läs mer
Kungliga vetenskapsakademien förklarar tekniken och presenterar pristagarna:
www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/popular-physicsprize2014-sv.pdf

Offentlig belysning
Se några av Altecos uppdrag inom teknikområde Offentlig belysning »