Samhällsansvar

Vi tycker att företag bör visa ett stort samhällsansvar.
Det innebär i praktiken att Alteco tar långsiktigt ansvar för hur vi som arbetsgivare och leverantör påverkar samhället ur ekonomiska, etiska, miljömässiga och sociala perspektiv.

Miljö

Alteco har aktivt vidtagit åtgärder för att påverka företag och organisationers miljöarbete i Sverige och övriga världen.

Idrott

På de orter som Alteco verkar, sponsrar vi lokala idrottsklubbar/-föreningar. Dessa är viktiga inte minst för sina verksamheter där ungdomar erbjuds meningsfulla fritidsaktiviteter.

Medicinsk forskning

Sedan många år stödjer vi forskning inom både Cancerfonden och Barncancerfonden.

Internationellt

UN Global Compact – För ett hållbart och ansvarsfullt företagande över hela världen
Alteco skriver sedan 2009 under FN:s Global Compact.
Det är ett internationellt initiativ baserat på tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.
Dessa principer stämmer väl överens med de värderingar som Alteco och våra medarbetare har. Genom att uppmärksamma och följa dessa principer även i vår yrkesutövning, så kan vi aktivt bidra till en hållbar globalisering.