Så blev Altecos 2013 – årsberättelsen är här

Alteco Årsberättelse 2013 förhandsvisning

[2014-04-08]

Senaste årsberättelsen gör nedslag i ett växande Stockholm där Alteco är med och framtidssäkrar inte minst offentliga miljöer.

Även medarbetarna har en given plats i vår årsberättelse. Denna gång är det Bengt-Åke Larsson, som blir Altecos förste pensionär, och Mohsen Paknia, som är en av 2013 års senaste tillskott.