Större flygplan och nyare tak – Arlanda

Nytt tak, Arlanda
Klockan är slagen för det gamla undertaket vid Arlandas Terminal 5.
Alteco projekterar för bl a nya armaturer som ska styras med närvarodetektering
och även kunna dimmas beroende av tid på dygnet.

 
De riktigt stora flygplanen ska nu kunna tas emot vid Arlandas Terminal 5. Alteco har där ett lite ovanligare uppdrag genom att man verkar utanför själva byggnaden, där flygmaskinerna finns.

Altecos Magnus Bergström jobbar med Terminal 5:
– Vi är precis färdiga med ”Förtätningsprojekt pir A och B” vid Terminal 5, som innebär att de riktigt stora flygplanen ska kunna angöra piren, berättar Magnus.
– Ett lite ovanligt uppdrag genom att vi är ”airside”, d v s ute där planen finns. Då krävs bl a att centralerna har redundans, d v s centralerna ska gå att försörja från olika håll, förklarar han.

Omfattande jobb
Lite mer normalt är uppdraget ”Nytt undertak terminal 5” som pågår:
– Det är ett av de större som jag har varit ansvarig för hos Alteco. Undertaksjobbet innebär att vi ska planera, projektera, beräkna och upprätta ritningar till bl a nya armaturer som ska styras via närvarodetektering samt dimning beroende av dygntid m m.

Ritningar i mängd
– Det som tar mest tid för oss är själva ritningsarbetet. Det blir cirka 70 ritningar i skala 1:100 som ska fram. Normalt ritar vi i 1:50, men det skulle ha blivit fyra gånger så många, berättar Magnus Bergström.

Arlanda, större plan och nyare tak
I framtiden kommer jätteflygplan som Airbus 380 kunna tas emot vid Arlanda.

Projektering av ny bagagehantering – Arlanda »