Våra teknikområden

Teknikområde Elkraft
Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission av el inom spänningsnivån 0,4–400 kV.
Kunderna består av landets stamnätsägare samt flertalet större och mindre elnätsbolag och elproducenter. Teknikområde etablerat 1994.
Läs mer om Teknikområde Elkraft [pdf] »
Gå till referensprojekt »

Torbjörn Rosén
Torbjörn Rosén
Ansvarig teknikområde Elkraft
0278-63 20 94
070-576 45 10
torbjorn.rosen@alteco.se

Teknikområde Elinstallation
Vi genomför uppdrag rörande elsystem i fastigheter för kontor, vård och omsorg, kommersiella lokaler, bostäder, industri etc.
Kunderna är fastighetsbolag, landsting, kommuner, byggbolag, energibolag med flera.
Teknikområde etablerat 1998.
Läs mer om Teknikområde Elinstallation [pdf] »
Gå till referensprojekt »

Jan Sanderhäll
Jan Sanderhäll
Ansvarig teknikområde Elinstallation
0278-63 20 95
070-576 14 10
jan.sanderhall@alteco.se


Teknikområde Offentlig belysning
Vi arbetar i uppdrag avseende belysning för det yttre offentliga rummet – det vill säga gator, vägar, torg, parker, tunnlar, idrottsplatser, fasader etc. Kunderna är kommuner, verk, byggbolag med flera. Teknikområde etablerat 1998.
Läs mer om Teknikområde Offentlig belysning [pdf] »
Gå till referensprojekt »

Mikael Clefberg
Micke Clefberg
Ansvarig teknikområde Offentlig belysning
08-601 91 61
070-576 45 75
mikael.clefberg@alteco.se

Teknikområde Telecom
Vi utför uppdrag inom nät och anläggningar för distribution och transmission av multimediakommunikation
(telefoni, data, tv, radio etc.). Kunderna återfinns främst bland kommunala bolag. Teknikområde etablerat 2000.
Läs mer om Teknikområde Telecom [pdf] »
Gå till referensprojekt »

Anna-Karin Fransson
Anna-Karin Fransson
Ansvarig teknikområde Telecom
0278-63 20 96
070-576 93 10
anna-karin.fransson@alteco.se


Teknikområde Automation
Projektering av kompletta elanläggningar för industri och process. Vi konstruerar elsystem, programmerar
styrsystem samt medverkar vid drifttagningar.
Kunderna finns främst i Sverige men uppdragen medför resor till övriga Europa och Asien. Teknikområde etablerat 2003.
Läs mer om Teknikområde Automation [pdf] »
Gå till referensprojekt »

Alf Nordlund
Alf Nordlund
Ansvarig teknikområde Automation
0278-63 20 92
070-576 64 22
alf.nordlund@alteco.se

Teknikområde Mark och anläggning
Vi bistår kunder under utförandet av mark- och anläggningsarbeten.
I våra uppdrag erbjuder vi certifierad personal inom BAS samt kontrollansvarig enligt PBL. Kunderna är till exempel ledningsbolag och kommuner. Teknikområde etablerat 2010.
Läs mer om Teknikområde Mark och anläggning [pdf] »
Gå till referensprojekt »

Mats Franzén
Mats Franzén
Ansvarig teknikområde Mark och anläggning
08-601 91 57
070-576 53 99
mats.franzen@alteco.se

Tjänster genom hela byggprocessen – en erfaren partner

Uppdragens omfattning varierar och kan innefatta hela byggprocessen från förstudie och planering via projektering, projekt-/byggledning till idrifttagning, besiktning och dokumentation.