Säverstaverket – Bollnäs Energi AB

Helt enligt tidplan tog Bollnäs Energi AB i december 2011 den nya pannan i Säverstaverket i Bollnäs i kontinuerlig drift: Pannans effekt 28MW, turbin 7 MW.

Produktionen fördubblades vid Säverstaverket i Bollnäs och samtidigt inleddes en ny era för Bollnäs Energi AB som leverantör av både fjärrvärme och elkraft.
Alteco har sin del i utbyggnaden som ansvarig för projektering samt utcheckning av elinstallationerna.

Kommunägda Bollnäs Energi AB svarar genom bl a avfallsförbränning för fjärrvärmeproduktion i kommunen. Det sker vid tre värmeverk; ett vardera i Arbrå och Kilafors, samt det största i form av Säverstaverket i centralorten Bollnäs.

Vid Säverstaverket, som eldas miljövänligt med avfall och biobränsle har 400 miljoner kronor investerats i en ny panna som fördubblar verkets kapacitet. Dessutom installerades en turbin för produktion av lokal el.

Detta är den största enskilda investeringen någonsin i Bollnäs kommun.

Projektering i tre delar
– Alteco har svarat för projekteringen och utcheckning av elinstallationerna vid och kring den nya pannan, berättar Mikael Strandberg.

Uppdraget för Alteco har varit i tre delar:

  • ”Hus-el”, d v s samtliga el- och telesystem för den stora tillbyggnad som behövs för att rymma den nya pannan och turbinen
  • ”Process-el” som omfattar motorgrupper, instrumentkretsar och internt processnät för styrningen av anläggningen.
  • ”Elnätanslutning”, utredning, framtagande av upphandlingsunderlag för nytt ställverk.
  • Utcheckning

Uppdragsansvarig


Jan Sanderhäll, Alteco

Jan Sanderhäll
Tel: 0278-63 20 95
jan.sanderhall@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Bernt Jonsson
Bollnäs Energi AB
Tel: 0278-256 88