Akademiska sjukhuset – Landstinget i Uppsala län

Alteco har på uppdrag av Uppsala läns landsting utfört flera uppdrag i en mycket teknikintensiv miljö:

Akademiska sjukhuset, ombyggnad för brännskadeintensiven, BRIVA

Alteco har på uppdrag av Skanska haft uppdrag som installationssamordnare.
Ombyggnad för handkirurgi, transplantation, urolog och Ortopedi, hus B9 och hus B12.

El- och teleinstallationer, styr och övervakning, samordnad provning

Uppdraget omfattade upprättande av programhandling, kalkyler, förfrågningshandling och bygghandling samt att medverka i entreprenadskedet för El och Styr. Ansvarig för samordnad provning.

Ombyggnad för uppvakning, AS 70H, hus B9

El- och teleinstallationer, styr och övervakning, samordnad provning.
Uppdraget omfattade upprättande av programhandling, kalkyler, förfrågningshandling och bygghandling samt att medverka i entreprenadskedet för El och Styr. Ansvarig för samordnad provning.

Ombyggnad för intensivvårdsanläggning, CIVA, hus B11: Styr och övervakning

Styr- och övervakningsanläggning /PLC baserad DUC med Citec som överordnat system.
Uppdraget omfattade upprättande av programhandling, systemhandling, kalkyler, förfrågningshandling och bygghandling.

Nybyggnad MR-huset: Styr och övervakning

Styr- och övervakningsanläggning /PLC baserad DUC med Citec som överordnat system. Uppdraget omfattar upprättande av programhandling, kalkyler, förfrågningshandling och bygghandling.

Nybyggnad C-OP, personalrum, hus B9: El- och teleinstallationer, styr och övervakning

Uppdraget omfattar upprättande av programhandling, kalkyler, förfrågningshandling och bygghandling.

Kyla för byggnader M1, M2, N1, N2: Styr och övervakning

Styr- och övervakningsanläggning /PLC baserad DUC med Citec som överordnat system.
Uppdraget omfattar upprättande av förfrågningshandling och bygghandling.

Ombyggnad för datarum, rum för kylar mm: Styr och övervakning

Styr- och övervakningsanläggning /PLC baserad DUC med Citec som överordnat system. Uppdraget omfattar upprättande av systemhandling och framtagande av kalkyler.

Nybyggnad Hus B20, vårdbyggnad: Styr och övervakning, samordnad provning

Styr- och övervakningsanläggning /PLC baserad DUC med Citec som överordnat system. Uppdraget omfattar upprättande av programhandling, kalkyler, förfrågningshandling och bygghandling. Ansvarig för samordnad provning.

Hus C11 Lab, Ombyggnad för ångbefuktning: Styr och övervakning

Styr- och övervakningsanläggning /PLC baserad DUC med Citec som överordnat system. Uppdraget omfattar upprättande av kalkyler och bygghandling.

Kungsgärdet: Hus F, Ombyggnad för ventilationsåtgärder – styr och övervakning

Styr- och övervakningsanläggning /PLC baserad DUC:ar med Citec som överordnat system. Ny klient i hus J. Uppdraget omfattar upprättande av kalkyler och bygghandling.

Kungsgärdet: Hus D, Ombyggnad för ventilationsåtgärder – styr och övervakning

Styr- och övervakningsanläggning /PLC baserad DUC:ar med Citec som överordnat system. Ny klient i hus J. Uppdraget omfattar upprättande av kalkyler och bygghandling.

Kungsgärdet: El- och teleinstallationer, styr och övervakning

Berörda anläggningsdelar var kanalisation, kraft och, belysningssystem, brandlarm samt styr- och övervakningsanläggning. Uppdraget omfattade upprättande av programhandling, kalkyler och förfrågningshandling.

Ambulanshall i Huddunge och Heby: El- och teleinstallationer

Uppdraget omfattade upprättande av programhandling, kalkyler och förfrågningshandling.
Samordna och integrera funktioner som är som är speciella i en ambulanshall, upprätta en funktionsbeskrivning, som t ex portfunktioner, radiostyrningar, reservkraft, inbrotts- och brandlarm, passagekontroll, larm, styrningar och anslutning till driftövervakningssystem.

Uppdragsansvarig


Jan Sanderhäll, Alteco

Jan Sanderhäll
Tel: 0278-63 20 95
jan.sanderhall@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Sören Hill
Landstinget i Uppsala län
Tel: 018-611 92 50