Äldsta bron Norrbro i nytt ljus – Stockholms stad

När kronprinsessan Victoria i början av 2010 återinvigde nyrestaurerade Norrbro i Stockholm genom att placera den sista stenen i trottoaren, var det över 200 år efter att Gustav III lagt grundstenen till denna Stockholms äldsta stenbro.

Nu har bron efter ombyggnader och förstärkningar också fått ny belysning, projekterad av Alteco AB. Men redan1853 fick bron Stockholms första gaslyktor och sedermera kom stadens första elektriska belysning att provas på bron.
– Bron har fått en modern belysning, men i de gamla armaturerna, säger Altecos ansvarige projektledare Micke Clefberg.

Hela brosträckan
Stockholms stad beslutade 2007 att bron skulle rustas upp eftersom den var i mycket dåligt skick. Arbetet omfattade hela brosträckan med Strömparterren och Medeltidsmuseet mitt på sträckan.
– Projekteringen av belysningen blev lite knepigt. I bron går nämligen huvudstråken för bland annat vatten-, el-, gas- och värmeledningar vilket gjorde att vi även fick göra en del projekteringar åt Stockholms stadsnätsföretag STOKAB.
– Nu inte bara strålar det om bron utan den står också stadigt med över 300 jetpelare förankrade i berggrunden, berättar Micke Clefberg.

Uppdragsansvarig


Micke Clefberg, Alteco

Micke Clefberg
Tel: 08-601 91 61
mikael.clefberg@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Peter Marcateus Asklund
Belysningsingenjör
Trafikkontoret Stockholms stad
Tel: 08-502 260 79