Arlandaterminal får nytt tak – Swedavia

Ett omfattande jobb med stor mängd handlingar ska ge nytt undertak vid Arlandas Terminal 5 som en del av en mer omfattande uppfräschning av hela terminalen.

Alteco ska planera, projektera, beräkna och upprätta ritningar till bl a nya takarmaturer för styrning via närvarodetektering, samt tidsstyrd dimning m m.

Uppdraget ska vara genomfört under 2013.

Uppdragsansvarig


Jan Sanderhäll, Alteco

Jan Sanderhäll
Tel: 0278-63 20 95
jan.sanderhall@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Tony Zotterman
Tel: 073-340 50 13