Bagagesystem, Arlanda – Swedavia

Arlanda flygplats satsar på en ny anläggning för bagagehantering.

För att kunna genomföra detta planeras en nybyggnad på ca 2000 kvm samt att ca 3000 kvm av befintlig anläggning byggs om.

Projektstart var i början av 2012, drifttagning blir i slutet av 2014.

Alteco har fått i uppdrag att genomföra förstudie, programhandling samt bygghandlingar.

Uppdragsansvarig


Jan Sanderhäll, Alteco

Jan Sanderhäll
Tel: 0278-63 20 95
jan.sanderhall@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Karl-Erik Pleiner
Tel: 070-666 18 20