Belysta bronsfigurer Sköndal – Stockholms stad

Ett antal bronsskulpturer signerade Stefan Thorén har nu stigit fram ur mörkret vid Dalbobranten i Sköndal.

Bronsfigurerna gjordes redan 1954 till Hägerstensåsens kulturella förening, men flyttades till Sköndal i början av 1970-talet. Figurerna har barn som huvudmotiv.

Det var när Trafikkontoret i Stockholm skulle uppdatera belysningen på parkvägarna kring bostadsområdet Dalbobranten som Alteco kopplades in.
Tre av platserna/skulpturerna blev till slut försedda med belysning, alla enligt samma grundprincip: dels med ljus på figuren, dels på trädkronan ovanför. På så sätt bildas ett rum kring varje figur, som därmed stiger fram ur mörkret.

Uppdragsansvarig


Peter Söderlund, Alteco

Peter Söderlund
Tel: 0278-63 20 84
peter.soderlund@alteco.se

Ljusdesigner

Tuva Jones
Tuva Jones
Tel: 08-601 91 58
tuva.jones@alteco.se@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Magnus Lans
Belysningsingenjör
Trafikkontoret Stockholms stad
Tel: 08-508 272 00