Cirkulationsplats Herrängen – Stockholms stad

Stockholms stads Trafikkontor ville förbättra belysningen i en cirkulationsplats vid Guldregnsbacken i bostadsområdet Herrängen i södra Stockholm.

Altecos Stockholmskontor fick uppdraget och kontorets ljusdesigner Tuva Jones projekterade en belysning som var funktionell utan att störa de många bostäder som ligger alldeles intill.

Mer ljus blev det också på några vackra björkstammar i mitten av rondellen – ljus- och skuggspelet ger en illusorisk effekt av minglande människor.

Uppdragsansvarig

Tuva Jones
Tuva Jones
Tel: 08-601 91 58
tuva.jones@alteco.se@alteco.se