Dalbottens lekpark Högdalen – Stockholms stad

Alteco har haft i uppdrag att utföra projektering och byggledning av ny allmän- och effektbelysning i samband med upprustning av lekparken.

Uppdragsansvarig


Peter Söderlund, Alteco

Peter Söderlund
Tel: 0278-63 20 84
peter.soderlund@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Michael Bergman
Belysningsingenjör
Stockholms Stads Trafikkontor
Tel: 08-508 261 75