Effektbelysning Liljeholmstorget – Stockholms stad

Gatu- och torgbelysning på Liljeholmen.

Uppdraget omfattade projektering av två etapper: Första delen var belysning för delen mot Tvärbanan fram t.o.m. McDonalds. Därefter följde sträckan fram till torgytan vid nya köpcentrumet där vi arbetade med såväl allmän- som effektbelysning.

Den stora, öppna ytan används bland annat till torghandel, vilket innebar specialbeställningar i form av eluttag m.m. Dessutom finns där parkbänkar och konstverk vilka kräver belysning. Slutligen gjordes effekter i form av projicerade bilder på marken.

Uppdragsansvarig


Micke Clefberg, Alteco

Micke Clefberg
Tel: 08-601 91 61
mikael.clefberg@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Mikael Bergman
Trafikkontoret Stockholms stad
Tel: 076-122 61 75