Elanläggning för pelletsfabrik – Hallingdal Trepellets ⅍

Vi har utfört konstruktion av elanläggning för tillverkning av bränslepellets.

Anläggningen kan delas upp i fyra delar, där Alteco har gjort projektering av elanläggning för delarna 1, 2 och 4.

  1. Hugganläggning med tillhörande transportutrustning och flisförråd för fuktig träflis.
  2. Torkanläggning med tillhörande transportutrustning och flisförråd för torr träflis.
  3. Kvarn och pelletspressar.
  4. Transportutrustning och silos för färdig bränslepellets.

Hela trädstammar huggs till flis och överförs till ett flisförråd. Flisen transporteras sedan från förrådet till en bäddtork.

Överskottsvärme från ett värmeverk som förbränner sopor, blåses in under flisbädden i torken. Torkbädden rör sig framåt med en hastighet som beräknas i styrsystemet utifrån några parametrar som fuktigheten i rå flis, lufttemperatur på inblåsningsluften, luftfuktigheten etc.
I avlastningsänden på torken mäts fuktigheten i bädden och den översta delen av bädden, som har för hög fukthalt, ”skimmas” av.

Den undre, torrare delen, transporteras till ett mellanförråd. Därifrån transporteras den torra flisen till pelletsproduktionen. Den färdiga pelletsen transporteras sedan till pelletssilos där den lagras för att senare hämtas av bulkbilar för vidare transport.

Uppdragsansvarig


Lars Hedlund, Alteco

Lars Hedlund 
Tel: 0278-63 20 86
lars.hedlund@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Arnfinn Breie
Hallingdal Trepellets ⅍ Norge
Tel: +47 90 60 18 06