Elektrisk värmepanna 1200 kW till AEA Nuuk på Grönland

Till en tappningsanläggning för öl och läsk i Nuuk på Grönland har Alteco för Zander & Ingeströms räkning konstruerat apparatskåp, gjort styrprogram för Siemens PLC och operatörspanel.
Vi har dessutom drifttagit en elektrisk värmepanna.

Uppdragsansvarig


Lars Hedlund, Alteco

Lars Hedlund 
Tel: 0278-63 20 86
lars.hedlund@alteco.se

Referensperson hos beställaren

Roland Norell
Zander & Ingeström AB
Tel: 08-80 90 15